Kundreferens

Södra Station


Stettin Fastigheters nära samarbete med Loxea har lett till trygg och säker helhetslösning gällande service utav Södra Stations, Stockholm, alla kameror och dörrautomatiker. Loxea har även varit involverad i den stora ombyggnad som genomgicks på Södra Station.

Tjänster & lösningar
  • Kamera
  • Dörrautomatik
  • Lås

Ständigt nya projekt

Stettin Fastigheter är en utav våra mest lojala kunder med ständigt nya projekt där ett serviceavtal tecknats för att sköta diverse service. Till det förtroendet har Loxea varit involverade i den stora ombyggnad som skett på Södra Station genom åren där nya dörrpartier har installerats samt den stora huvudentrén som behövde bytas. Södra station behöver ständig service utav sina dörrpartier då tusentals med människor ständigt passerar varje dag.

”Vi ville att våra medlemmar kan känna sig trygg, och det har Loxea levererat!”

Styrelseordförande