Passersystem


Loxea hjälper dig att installera, serva och integrera passersystem för att förebygga att obehöriga tar sig in i din fastighet. Ett passersystem är ett tekniskt låssystem som styr vem eller vilka som har tillträde till olika dörrar och grindar. Det övergripande syftet med ett passersystem är att skapa trygga miljöer för dem som bor eller arbetar i den fastighet där systemet sitter.

Referensobjekt

Vi vill att våra kunder ska vara trygg, säker men såklart också nöjd med den service som vi levererar. Här finns ett urval av stolta kundberättelser.

Södra Station

Läs mer

Dallas Tower

Läs mer

Mimer Freinetskolan

Läs mer