Kundreferens

Roslagens Sparbank


Den lokalt förankrade banken Roslagens Sparbank jobbar vi tätt tillsammans med då de ständigt växer och utökar sin verksamhet. På Roslagens Sparbank har vi gjort många större ändringsarbeten samt en och annan bankfacksöppning.

Tjänster & lösningar
  • Lås
  • Passersystem
  • Bankfacksöppning
  • Ombyggnation

Sparbanken som växer

Roslagens Sparbank har en rik historia som sträcker sig tillbaka till år 1835. Banken grundades ursprungligen under namnet Norrtälje Sparbank och var en av de första sparbankerna i Sverige.

Norrtälje Sparbank startades som en följd av den växande industrialiseringen och behovet av finansiering för lokala företag och invånare i Norrtälje och Roslagen-området. Målet var att främja sparande och bidra till ekonomisk utveckling i regionen.

Under de första åren bedrev sparbanken sin verksamhet från olika temporära lokaler i Norrtälje. Men i takt med att banken växte och behovet av en permanent plats uppstod, invigdes år 1893 en ny byggnad speciellt för sparbankens ändamål.

Under de följande decennierna utvecklades Norrtälje Sparbank och fortsatte att stödja lokal ekonomi och samhällsutveckling. Sparbankens insatser inkluderade att erbjuda lån till små och medelstora företag, underlätta bostadsköp för invånare och stödja lokala projekt och föreningar.

I samband med sparbankernas omvandling till aktiebolag år 1992, bytte Norrtälje Sparbank namn till Roslagens Sparbank för att tydligare spegla sin roll och verksamhet i hela Roslagen-området. Banken har fortsatt att vara en central aktör inom den lokala ekonomin och en viktig samhällspartner för invånarna.

Idag fortsätter Roslagens Sparbank att erbjuda ett brett utbud av finansiella tjänster till både privatpersoner och företag. Banken strävar efter att vara närvarande och stödjande för sina kunder genom att erbjuda personlig service, skräddarsydda lösningar och en stark förankring i Roslagens lokala samhälle.

Med sin långa historia och engagemang för samhällsutveckling fortsätter Roslagens Sparbank att vara en betydelsefull institution i Norrtälje och Roslagen, och en pålitlig partner för ekonomi och trygghet för sina kunder.

”Vi ville att våra medlemmar kan känna sig trygg, och det har Loxea levererat!”

Styrelseordförande