Kundreferens

Dallas Tower


FSG Entreprenad har genom sina projekt symboliserat lyx och premium där beslagning måste hålla samma klass. Tillsammans med FSG Entreprenad har Loxea lyckats leverera samtliga automatiker och låssystem för byggnaden Dallas Tower.

Tjänster & lösningar
  • Lås
  • Bevakning
  • Passersystem

En funktionsduglig byggnad

Dallas Tower i Solna byggs om till 135 lägenheter. Klätt i spegelglas utmärker sig Dallas Tower med sina 17 våningar och intilliggande byggnad i ljusa material. I Dallas Tower kan du njuta utav arkitekten Cleas Daléns utomordentliga skandinaviska designkänsla som återfinns hos många hotell. Här har vi tillsammans med många andra entreprenörer hjälpts åt för att uppföra denna byggnad.

Under byggets gång har Loxea hjälpt till med bygglarmet samt bevakningen på plats genom kameror. Under projektets gång gjordes även den omfattande delen beslagning samt access-lösningar för att få en funktionsduglig byggnad.

”Vi ville att våra medlemmar kan känna sig trygg, och det har Loxea levererat!”

Styrelseordförande